Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Hội đồng biên tập

Chủ tịch

Bùi Hữu Toàn

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

 

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Kim Anh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đoàn Thanh Hà, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Ngô Hướng, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Nguyễn Văn Lê, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Trần Hoàng Ngân, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Nguyễn Ngọc Thạch, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Đặng Văn Thành, Tập đoàn Thành Thành Công

Nghiêm Xuân Thành, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Nguyễn Văn Thích, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Nguyễn Quang Thuấn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nguyễn Đức Trung, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Đào Minh Tú, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trần Anh Tuấn, Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Võ Tấn Hoàng Văn, Ngân hàng TMCP Sài Gòn