Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Hội thảo Quốc tế Kinh tế lượng lần thứ 4 | ECONVN2021

Chủ đề: Dự báo và quan hệ nhân quả trong kinh tế lượng và các chủ đề liên quan
Thời gian: 11-13/01/2021
Đia điểm: Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1

Xem thêm https://www.springer.com/gp/book/9783030770938