ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 153 | THÁNG 12/2018

Ứng dụng blockchain vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam

Bùi Hữu Minh, Trần Đắc Tường Vy, Nguyễn Xuân Dung, Nguyễn Văn Hùng

Tóm tắt: Bài viết phân tích tầm quan trọng của việc ứng dụng blockchain vào hoạt động của các ngân hàng, đồng thời làm rõ một số khái niệm, đặc điểm và phương thức hoạt động của công nghệ này. Qua đó nghiên cứu các ứng dụng của blockchain và phân tích những thách thức, tiềm năng khi áp dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Bên cạnh đó, đề cập đến thành công của một số ngân hàng trên thế giới khi đưa blockchain vào hoạt động. Cuối cùng, bài viết nêu lên một vài khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng ứng dụng của blockchain trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam.


Application of Blockchain to Business Activities of Vietnam Bank of Trade

Abstract: The article analyzes the importance of Blockchain application in banking business, clarifies some definitions, features and operation mechanism of this technology, and studies some applications and evaluates their challenges, potentials. In addition, the article also referred to the success of some banks in the world when applying blockchain to operation. Finally, the article makes recommendations to improve the availability of Blockchain in commercial banks in Vietnam.