Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 187 | THÁNG 10/2021

Thực nghiệm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam: Một tiếp cận của hồi quy không gian

Nguyễn Minh Hải

Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết này nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu (CDCC) lao động giữa các ngành tại 63 tỉnh/thành của Việt Nam. Sử dụng mô hình hồi quy không gian cho dữ liệu bảng cấp doanh nghiệp giai đoạn 2010–2019, kết quả nghiên cứu cho thấy CDCC lao động trong cùng ngành và giữa các ngành theo các cấp độ khác nhau. Bên cạnh những yếu tố căn bản tác động trực tiếp đến CDCC lao động, thì tương tác không gian giữa các địa phương cũng được phát hiện như là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lan tỏa đến mức chênh lao động giữa các ngành và các địa phương. Dựa trên các bằng chứng thực nghiệm, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách quan trọng giúp cho việc đánh giá, đề xuất các khuyến nghị về CDCC lao động toàn diện, đồng bộ hơn theo hướng đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế (TTKT).  

Tài liệu tham khảo:

 1. Auselin, L. & Bera, A. K. (1998). Spatial Dependence in Linear Regression Models with
 2. an Introduction to Spatial Econometrics, In Handbook of Applied Economic Statistics, ed.
 3. Aman Ullah and David E. Giles. Berlin: Springer.
 4. Auselin, L. (2010). Thirty years of spatial econometrics. Papers in Regional Science, 89(1), 3-25
 5. Blonigen, B. A., Ronald, B. D., Waddell, G. R., & Naughton, H. T. (2007). FDI in Space: Spatial Autoregressive Relationships in Foreign Direct Investment. European Economic Review 51(5), 1303-25.
 6. Chon, L. (2020). How to Choose Tuning Parameters in Lasso and Ridge Regression?. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1).
 7. Esiyok, B. & Ugur, M. (2017). A Spatial Regression Approach to FDI in Vietnam: Province-level Evidence. The Singapore Economic Review, 62(2), 458-481. DOI: 10.1142/S0217590815501155.
 8. Isaksson, A. (2009). Structural change and Productivity Growth: A review inplications for developing Countries, WP Reseach ang statistics Branch, UNIDO.
 9. Giang Thanh Long (2015). Tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam và các đề xuất chính sách. Viện chiến lược phát triển (MPI) và UNFPA.
 10. Helene, P. (2000). The impact of Intersectoral labor reallocacation on economic growth. IMF working paper. WP/00/104.
 11.  Khrennikova, A. & Haven, E. (2020). Quantum-Like Modeling: from Economics to Social Laser. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1).
 12. McMillan, M. & Dani, R. (2011). Globalization, Structural change, and Economis Growth. In M. Bachetta and M.Jansen, eds, Making Globalization Socially Sustainable. ILO and WTO, Geneva.
 13. Nguyen Khac Minh, Pham Anh Tuan, & Nguyen Viet Hung (2015). Using the spatial econometric approach to analyze convergence of labor productivity at the provincial level in Viet Nam, Journal of Ecomomics and Development, 17(1), 5-19.
 14. Nguyễn Thị Tuệ Anh (2007). Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành đến tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 15. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2014). Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành và tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1989-2011. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cơ hội và thách thức, 10/2014.
 16. Nirvikar, S. (2015). Analyzing the structural change and growth relationship in India. State-level evidence. Economic and political weekly, 50(24).
 17. Vũ Thị Thu Hương & Nguyễn Thị Minh (2016). Tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đến tăng trưởng năng suất tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam. 5/2016, 14-20.
 18. Singh, L. (2004). Technological Progress, Structural Change and Productivity Growth in Manufacturing Sector of South Korea. MPRA Paper 99, University Library of Munich, Germany.


Empirical Analysis of Factors Affecting Labor Restructuring in Vietnam: An Approach Based on Spatial Regression

Abstract: The paper to assess the factors affecting labor restructuring across sectors in 63 provinces/cities of Vietnam. We apply a spatial regression model for firm level panel data during the period 2010-2019. The results show the structural shift of intra-industry labor and the shift of labor structure between industries on different levels. Besides the fundamental factors that directly affect the labor restructuring, the spatial interaction amongs localities is also an essential factor that has a spillover effect on the labor gap between sectors and regions. Based on the empirical evidence, the study proposes some important policy implications to help evaluate and propose recommendations on a more comprehensive and synchronous labor restructuring to make positive contributions to the workforce for economic growth.  

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet