Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 187 | THÁNG 10/2021

Tác động của giáo dục tài chính đến tài chính toàn diện

Trần Thị Thanh Hương

Tóm tắt: Giáo dục tài chính (GDTC) cung cấp những kiến thức cần thiết về các sản phẩm và dịch vụ tài chính chính thức cho người dân, tạo niềm tin để người dân chủ động tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ sẵn có trên thị trường tài chính chính thức và hạn chế sự mở rộng của thị trường tài chính phi chính thức; từ đó trực tiếp thúc đẩy tài chính toàn diện (TCTD) ở mỗi quốc gia. Để đánh giá tác động của GDTC đến TCTD, nghiên cứu này sử dụng các phương pháp phân tích thành phần chính, kiểm định giá trị trung bình của hai mẫu độc lập và hồi quy đa nhân tố với bộ dữ liệu chéo thu thập được từ 77 quốc gia trên thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, GDTC có tác động tích cực đến TCTD. Nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của GDTC đến TCTD. Nghiên cứu đưa một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy GDTC từ đó góp phần phát triển TCTD.  

Tài liệu tham khảo:

 1. Aren, S., Dinç-Aydemir, S. (2014). A Literature Review on Financial Literacy. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(11), 33-49.
 2. Baysa, E. & Karaca, S. S. (2016). Finansal Okuryazarlık ve Banka Müşteri Segmentasyonları Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 71, 109-125.
 3. Beckmann, E. (2013). Financial Literacy and Household Savings in Romania. Numeracy, 6(2), 1-22
 4. Berube, G. & Cote, D. (2000). Long-Term Determinants of the Personal Savings Rate: Literature Review and Some Empiric al Results for Canada. Bank of Canada Working Paper 2000-3.
 5. Bire, A. R., Sauw, H. M., & Maria (2019). The Effect of Financial Literacy towards Financial Inclusion through Financial Training. International Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 186-192.
 6. Camara, N. & Tuesta, A. D. (2014). ‘Measuring Financial Inclusion: A Muldimensional Index’. BBVA Research, Paper No. 14/26, Economic Research Department, Madrid.
 7. Chandran, S. (2011). Financial Inclusion Strategies for Inclusive Growth in India. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1930980.
 8. Cole, S., Sampson, T., & Zia, B. (2010). Financial literacy, financial decisions, and the demand for financial services: evidence from India and Indonesia, Working Paper No. 09-117, Harvard Business School, Cambridge, MA.
 9. Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). ‘Measuring financial inclusion: The global Findex database’. Policy research working paper 6025. World Bank.
 10. Duong, T. T. T., & Thao, N. X. (2021). TOPSIS model based on entropy and similarity measure for market segment selection and evaluation. Asian Journal of Economics and Banking, 5(2).
 11. Ellis, K., Lemma, A., & Rud, J.-P. (2010). Investigating the Impact of Access to Financial Services on Household Investment. London: Overseas Development Institute.
 12. Evans, O. & Alenoghena, R. (2017). ‘Financial Inclusion and GDP per Capita in Africa: A Bayesian VAR Model’. Journal of Economic and Sustainable Development, 8(18), 44-57.
 13. George, O. C. B., Munene, J. C., Joseph, M. N., & Charles, A. M. (2018). Nexus between financial literacy and financial inclusion: Examining the moderating role of cognition from a developing country perspective, International Journal of Bank Marketing, https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2017-0175
 14. Greenspan, A. (2002). Financial literacy: a tool for economic progress, The Futurist, 36(4), 37-41.
 15. Hidajat, T. (2015). An Analysis of Financial Literacy and Household Saving among Fishermen in Indonesia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(5), 216-222.
 16. Jamal, A. A. A., Ramlan, W. K., Karim, M. R. A., Mohidin, R., & Osman, Z. (2015). The Effects of Social Influence and Financial Literacy on Savings Behavior: A Study on Students of Higher Learning Institutions in Kota Kinabalu, Sabah. International Journal of Business and Social Science, 6(11), 110-119.
 17. Jappelli, T., & Padula, M. (2013). Investment in Financial Literacy and Saving Decisions. Journal of Banking & Finance, 37, 2779-2792.
 18. Kabakova, O., & Plaksenkov, E. (2018). Analysis of factors affecting financial inclusion: Ecosystem view. Journal of business Research, 89, 198-205.
 19. Kablana, A. S. & Chhikara, K. S. (2013). ‘A Theoretical and Quantitative Analysis of Financial Inclusion and Economic Growth’. Management and Labour Studies, 38(1-2), 103–133.
 20. Kessler, D., Perelman, S., & Pestieau, P. (1993). Savings Behavior in 17 OECD Countries. Review of Income and Wealth, 39(1), 37-49.
 21. Kpodar, K., & Andrianaivo, M. (2011). ICT, financial inclusion, and growth evidence from African countries. Washington, D.C: International Monetary Fund.
 22. Lusardi, A. (2009). US household savings behavior: the role of financial literacy, information and financial education programs, In Foote, C., Goette, L. and Meier, S. (Eds), Policymaking Insights from Behavioural Economics, Federal Reserve Bank of Boston, Boston, MA, pp. 109-149
 23. Mahdzan, N. S., & Tabiani, S. (2013). The Impact of Financial Literacy on Individual Saving: An Exploratory Study in the Malaysian Context, Transformations in Business & Economics, 12(1), 41-55.
 24. Manamba, Y. B., Sezgin, H. F., & Öztürk, O. F. (2017). Impact of Financial Literacy on Personal Savings: A Research on Usak University Staff. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, VII(6). 
 25. Murendo, C., & Mutsonziwa, K. (2017). Financial literacy and savings decisions by adult financial consumers in Zimbabwe. International Journal of Consumer Studies, 41(1), 95-103.
 26. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019). Báo cáo Tiếp cận dịch vụ tài chính đối với cá nhân.
 27. OECD (2005). Improving Financial Literacy: Analysis of issues and policies.
 28.  Olubanjo, M. A., & Olayinka, D.-W. (2019). The impact of income and financial literacy on financial inclusion in Negeria, Journal of International Development.
 29. Özdemir, A., Temizel, F., & Sönmez, H., Er, F. (2015). Financial Literacy of University Students: A Case Study for Anadolu University, Turkey. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 97-110.
 30. Polina Khrennikova (2019). Quantum Probability based Decision Making in Finance: from Individual Preferences to Market Outcomes. Asian Journal of Economics and Banking, 3(1), 88-109.
 31. Şamiloğlu, F., Kahraman, Y. E., & Bağcı, H. (2016). Financial Literacy Research: An Application on the Students of Erciyes University, Journal of Applied Research in Finance and Economics, 2(2), 11-18. 
 32. Sarıgül, H. (2014). A Survey of Financial Literacy Among University Students. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64, 207-224.
 33. Sarma, M., & Pais, J. (2011). ‘Financial inclusion and development’. Journal of International Development, 23(5), 613-628.
 34. Sethi, D. & Acharya, D. (2018). ‘Financial inclusion and economic growth linkage: some cross country evidence’, Journal of Financial Economic Policy, 10(3), 369-385.
 35. Swasdpeera, P., & Pandey, I. M. (2012). Determinants of Personal Saving: A Study of Salaried Individuals in Thailand. AfroAsian J. of Finance and Accounting (AAJFA), 3(1).
 36. Thai Ha Le, Anh Tu Chuc, & Farhad Taghizadeh-Hesary (2019). Financial inclusion and its impact on financial efficiency and sustainability: Empirical evidence from Asia. Borsa Istanbul Review, 19(4), 310-322.
 37. World Bank (2019). World Development Indicators database. Washington, DC. http://data.worldbank.org. Accessed 15 July 2019.
 38. World Bank Group (2017). Global Financial Inclusion and Consumer Protection Survey, 2017 Report. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28998 License: CC BY 3.0 IGO.


The Impact of Financial Education on Financial Inclusion

Abstract: Financial education provides necessary knowledge about official financial products and services, creates confidence in actively access to products and services available on the official market, and limits the expansion of informal financial markets, thereby directly promoting financial inclusion in each country. To assess the impact of financial education on financial inclusion, this study uses the two independent samples t-test, principal component analysis, and multi-regression methods with dataset of 77 countries. The results demonstrate that financial inclusion plays an important role in financial inclusion. The study provides a number of recommendations to the government to promote financial education and financial inclusion.  

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet