Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 185 | Tháng 8/2021

Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến ổn định tài chính: Nghiên cứu trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lê Đình Luân, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Tạ Thu Hồng Nhung

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, việc đa dạng hóa thu nhập (ĐDHTN) là xu hướng tất yếu để các ngân hàng gia tăng lợi nhuận, giảm rủi ro. Nghiên cứu được tiến hành nhằm xem xét mối quan hệ giữa ĐDHTN và ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam thông qua dữ liệu của 27 NHTM trong giai đoạn 2008–2019 với phương pháp ước lượng SGMM. Kết quả nghiên cứu chỉ ra ngân hàng có mức độ ĐDHTN lớn thì rủi ro của ngân hàng càng gia tăng; hay nói một cách khác, ĐDHTN không phải là yếu tố giúp các NHTM Việt Nam tăng cường sự ổn định. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng chỉ ra rằng, các yếu tố thuộc về nội tại ngân hàng như quy mô, hiệu quả quản trị chi phí và tỷ lệ tổng tiền gửi trên tổng nợ phải trả cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô có tác động đáng kể đến ổn định tài chính tại các NHTM Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

 1. Abedifar, p., molyneux, p., & tarazi, a. (2013). Risk in islamic banking. Review of finance, 17(6), 2035-2096.
 2. Abuzayed, b., al-fayoumi, n., & molyneux, p. (2018). Diversification and bank stability in the gcc. Journal of international financial markets, institutions and money, 57, 17-43. Doi:https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.04.005.
 3. Al-muharrami, s., & matthews, k. (2009). Market power versus efficient-structure in arab gcc banking. Applied financial economics, 19(18), 1487-1496.
 4. Amidu, m., & wolfe, s. (2013). Does bank competition and diversification lead to greater stability? Evidence from emerging markets. Review of development finance, 3(3), 152-166. Doi:https://doi.org/10.1016/j.rdf.2013.08.002.
 5. Arellano, m., & bond, s. (1991). Some tests of specification for panel data: monte carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.
 6. Berger, a. N. (1995). The relationship between capital and earnings in banking. Journal of money, credit and banking, 27(2), 432-456.
 7. Berger, a. N., & deyoung, r. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of banking & finance, 21(6), 849-870.
 8. Blundell, r., & bond, s. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143. Doi:https://doi.org/10.1016/s0304-4076(98)00009-8.
 9. Chamberlin, e. H. (1933). Theory of monopolistic competition (; cambridge, mass., 1956). 3 joan robinson. Economics of imperfect competition.
 10. Chon, l. (2020). How to choose tuning parameters in lasso and ridge regression?. Asian journal of economics and banking, 4(1).
 11. Chortareas, g. E., garza‐garcia, j. G., & girardone, c. (2011). Banking sector performance in latin america: market power versus efficiency. Review of development economics, 15(2), 307-325.
 12. Crockett, a. (1997). Why is financial stability a goal of public policy? Economic review-federal reserve bank of kansas city, 82, 5-22.
 13. Demsetz, h. (1973). Industry structure, market rivalry, and public policy. The journal of law and economics, 16(1), 1-9.
 14. Deng, s., elyasiani, e., & jia, j. (2013). Institutional ownership, diversification, and riskiness of bank holding companies. Financial review, 48(3), 385-415.
 15. Deyoung, r., & roland, k. P. (2001). Product mix and earnings volatility at commercial banks: evidence from a degree of total leverage model. Journal of financial intermediation, 10(1), 54-84. Doi:https://doi.org/10.1006/jfin.2000.0305.
 16. Elsas, r., hackethal, a., & holzhäuser, m. (2010). The anatomy of bank diversification. Journal of banking & finance, 34(6), 1274-1287.
 17. Fang, y., hasan, i., & marton, k. (2014). Institutional development and bank stability: evidence from transition countries. Journal of banking & finance, 39, 160-176. Doi:https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.11.003.
 18. Fernández, a. I., gonzález, f., & suárez, n. (2016). Banking stability, competition, and economic volatility. Journal of financial stability, 22, 101-120. Doi:https://doi.org/10.1016/j.jfs.2016.01.005
 19. Hayden, e., porath, d., & westernhagen, n. V. (2007). Does diversification improve the performance of german banks? Evidence from individual bank loan portfolios. Journal of financial services research, 32(3), 123-140. Doi:10.1007/s10693-007-0017-0.
 20. Hung, n. T. (2020). On the calculus of subjective probability in behavioral economics. Asian journal of economics and banking, 4(1).
 21. Jayakumar, m., pradhan, r. P., dash, s., maradana, r. P., & gaurav, k. (2018). Banking competition, banking stability, and economic growth: are feedback effects at work? Journal of economics and business, 96, 15-41. Doi:https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2017.12.004.
 22. Kabir, m. N., worthington, a., & gupta, r. (2015). Comparative credit risk in islamic and conventional bank. Pacific-basin finance journal, 34, 327-353. Doi:https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.06.001.
 23. Kreinovich, v., kosheleva, o., thach, n. N., & trung, n. D. (2019). Use of symmetries in economics: an overview. Departmental technical report (cs). 1291.
 24. Köhler, m. (2014). Does non-interest income make banks more risky? Retail- versus investment-oriented banks. Review of financial economics, 23(4), 182-193. Doi:https://doi.org/10.1016/j.rfe.2014.08.001.
 25. Lepetit, l., nys, e., rous, p., & tarazi, a. (2008). Bank income structure and risk: an empirical analysis of european banks. Journal of banking & finance, 32(8), 1452-1467. Doi:https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.002.
 26. Mercieca, s., schaeck, k., & wolfe, s. (2007). Small european banks: benefits from diversification? Journal of banking & finance, 31(7), 1975-1998. Doi:https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.01.004
 27. Meslier, c., tacneng, r., & tarazi, a. (2014). Is bank income diversification beneficial? Evidence from an emerging economy. Journal of international financial markets, institutions and money, 31, 97-126. Doi:https://doi.org/10.1016/j.intfin.2014.03.007
 28. Nguyen, k. N. (2019). Revenue diversification, risk and bank performance of vietnamese commercial banks. Journal of risk and financial management, 12(3), 138.
 29. Nguyen, m., skully, m., & perera, s. (2012). Market power, revenue diversification and bank stability: evidence from selected south asian countries. Journal of international financial markets, institutions and money, 22(4), 897-912. Doi:https://doi.org/10.1016/j.intfin.2012.05.008
 30. Rose, p. S., & hudgins, s. C. (2013). Bank management & financial services: mcgraw-hill.
 31. Saghi-zedek, n. (2016). Product diversification and bank performance: does ownership structure matter? Journal of banking & finance, 71, 154-167. Doi:https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.05.003
 32. Salas, v., & saurina, j. (2002). Credit risk in two institutional regimes: spanish commercial and savings banks. Journal of financial services research, 22(3), 203-224.
 33. Sanya, s., & wolfe, s. (2011). Can banks in emerging economies benefit from revenue diversification? Journal of financial services research, 40(1-2), 79-101.
 34. Stiroh, k. J. (2004). Diversification in banking: is noninterest income the answer? Journal of money, credit, and banking, 36(5), 853-882.
 35. Stiroh, k. J., & rumble, a. (2006). The dark side of diversification: the case of us financial holding companies. Journal of banking & finance, 30(8), 2131-2161. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.04.030.
 36. Van hoose, d. (2010). The industrial organization of banking: springer.
 37. Võ xuân vinh & trần thị phương mai (2015). Lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hoá thu nhập của ngân hàng thương mại việt nam. Tạp chí phát triển kinh tế, 26(8), 54-70.
 38. Wan, j., li, r., wang, w., liu, z., & chen, b. (2016). Income diversification: a strategy for rural region risk management. Sustainability, 8(10), 1064.

 


The Impact of Income Diversification on Financial Stability: The Case of Commercial Banks in Vietnam

Abstract: In the context of powerful international integration and fierce competition, income diversification is an inevitable trend for banks to increase profits and reduce risks. The study investigates the relationship between income diversification and financial stability of commercial banks in Vietnam by using data of 27 commercial banks in the period 2008–2019. We use System - Generalized Method of Moment (SGMM) modeling techniques to solve heteroskedasticity, autocorrelation, and especially intrinsic endogeneity problems in the research models. Research results show that a commercial bank with greater income diversification tends to have a higher risk level. That means income diversification does not promote financial stability for commercial banks. Moreover, the authors also find that internal factors such as bank size, the efficiency of cost management, and ratio of deposits to liabilities as well as macroeconomic factors significantly influence financial stability of commercial banks in Vietnam.  

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet