ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 122 | THÁNG 5/2016

Phát hành cổ phiếu bổ sung – nghiên cứu thực hiện tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Đinh Thị Thu Hà

Tóm tắt: Tác giả kiểm định tính tương thích của các lý thuyết tài chính thông qua tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định phát hành cổ phiếu bổ sung (Seasoned Equity Offerings, SEO) của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Kết quả thực nghiệm cho thấy các công ty có khả năng sinh lợi cao, có điều kiện thị trường trước phát hành tốt, chỉ số TobinQ cao và mức độ đòn bẩy tài chính cao hơn so với mức trung bình ngành có xu hướng thực hiện SEO hơn so với các công ty còn lại. Trái lại, các công ty có tỷ lệ nợ/tổng tài sản cao lại ít có xu hướng thực hiện SEO. Bên cạnh đó, các công ty thuộc nhóm ngành bất động sản và xây dựng, dịch vụ, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm cũng có xác suất thực hiện SEO cao hơn so với các công ty thuộc khối ngành nông nghiệp - lâm nghiệp và thủy sản. Thị trường phản ứng tích cực đối với thông báo SEO của công ty, tuy nhiên xu hướng giá tăng này lại không kéo dài.