ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 127 | THÁNG 10/2016

Nghiên cứu về độ biến thiên của suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lê Đình Nghi

Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng mô hình GARCH để đo lường độ biến thiên (ĐBT) tại hai sàn giao dịch chứng khoán của Việt Nam là HOSE (Hochiminh City Stock Exchange) và HNX (Hanoi Stock Exchange). Thông qua kiểm định nhân quả Granger (Granger Causality Test), kết quả nghiên cứu chỉ ra, ĐBT tại HOSE nhỏ hơn tại HNX và HOSE có tác động lan tỏa lên ĐBT tại HNX, nhưng không có chiều ngược lại.