Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 187 | THÁNG 10/2021

Mối quan hệ giữa thương mại điện tử B2C và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tóm tắt: Nghiên cứu tìm hiểu sự tăng trưởng kinh tế (TTKT) dưới góc nhìn từ phát triển thương mại điện tử (TMĐT) B2C (Business to Customer) thông qua áp dụng mô hình VAR để xem xét mối quan hệ nhân quả giữa TTKT (GDP), số lượng thanh toán giao dịch qua mạng bằng thẻ tín dụng và TMĐT B2C, với mẫu gồm 60 quan sát từ quý 1/2006 đến quý 4/2020. Nghiên cứu đã xác định mối quan hệ giữa TMĐT B2C và TTKT có tương quan hai chiều. Hơn nữa, các cú sốc về TTKT gia tăng cũng có tác động lớn đến số lượng thanh toán giao dịch qua mạng bằng thẻ tín dụng và TMĐT B2C. Bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nhằm định hướng các chính sách vĩ mô phù hợp, có thể tận dụng tốt đòn bẩy TMĐT B2C để thúc đẩy TTKT; qua đó đạt được mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, ổn định tình hình kinh tế-xã hội.  

Tài liệu tham khảo:

 1. Abdillah, L. (2019). An Overview of Indonesian Fintech Application. In The First International Conference on Communication, Information Technology and Youth Study (I-CITYS2019), Bayview Hotel Melaka, Melaka (Malacca), Malaysia.
 2. Beck, R. & Smits, M. T. (2018). Fintech and the Transformation of the Financial Industry. Electron. Mark, 28, 235–243.
 3. Brooks, C. (2008). RATS Handbook to accompany introductory econometrics for finance. Cambridge Books.
 4. Choi, C. & Yi, M. H. (2009). The effect of the Internet on economic growth: Evidence from cross-country panel data. Economics Letters, 105, 39-41
 5. Choi, C., & Yi, M. H. (2018). The Internet, R&D expenditure and economic growth. Applied Economics Letters25(4), 264-267.
 6. Coase, R. H. (2013). British broadcasting: A study in monopoly. Routledge.
 7. David Begg (2009). Kinh tế học vĩ mô. NXB thống kê.
 8. Forman, C., & Zeebroeck, N. V. (2012). From Wires to Partners: How the Internet Has Fostered R&D Collaborations within Firms. Managed Sciences, 58 (8), 1549–1568. doi:10.1287/mnsc.1110.1505. 
 9. Galindo, O., Svitek, M. & Kreinovich, V. (2020). Quantum (and More General) Models of Research Collaboration. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1).
 10. Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: journal of the Econometric Society, 424-438.
 11. Harridge‐March, S. (2004). Electronic marketing, the new kid on the block. Marketing Intelligence & Planning.
 12. Haseeb, A., Xia, E., Saud, S., Ahmad, A., & Khurshid, H. (2019). Does information and communication technologies improve environmental quality in the era of globalization? An empirical analysis. Environmental Science and Pollution Research26(9), 8594-8608.
 13. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM (2020). Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt nam 2020.
 14. Humphrey, J., Mansell, R., Paré, D., & Schmitz, H. (2004). E‐commerce for Developing Countries: Expectations and Reality. IDS bulletin35(1), 31-39.
 15. Humphrey, J., Mansell, R., Pare´, D., & Schmitz, H. (2003). The reality of E-commerce with developing countries. Areport prepared for the Department for International Development’s Globalisation & Poverty Programme jointly by the London School of Economics and the Institute of Development Studies, Sussex, London/Falmer, March.
 16. Janssens, S. & Konings, J. (1998). One more wage curve: the case of Belgium, Economics Letters, 60(2), 223-227.
 17. Jorgenson, D. W., Ho, M. S., & Stiroh, K. (2005). Productivity: Information Technology and the American Growth Resurgence, Vol. 3. In Washington, United States> Library Congress Cataloguing-in-Publication Data.
 18. Kayahan, l., & Hepaktan, C. E. (2016). Türkiye’de elektronik ticaret hacmini etkileyen faktörlere ilişkin VAR analizi (2005-2015). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Truy cập tại https://www.researchgate.net/profile/Ihsan-Kurtbas/publication/323573585_ARDAHAN_
 19. Khrennikova, A. & Haven, E. (2020). Quantum-Like Modeling: from Economics to Social Laser. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1).
 20. Lütkepohl, H. (2005). New introduction to multiple time series analysis. Springer Science & Business Media.
 21. Maurseth, P. B. (2018). The effect of the Internet on economic growth: Counter-evidence from cross-country panel data. Economics Letters172, 74-77.
 22. Mohamed S. A. (2014). Electronic Commerce And Economic Growth In Saudi Arabia. Sadat Academy for Management Sciences, Cairo Governorate, Egypt, II(5), ISSN 2348 0386
 23. Paré, D. J. (2002). B2B e-commerce services and developing countries: disentangling Myth from reality. In International Conference on Internet Research, 3, 13-16.
 24. Pham Đình Thi (2018). Thuế đối với thương mại điện tử: Thực trạng và những vấn đề đặt ra. Tạp chí Tài chính.
 25. Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Norman, N. R., & Bele, S. K. (2014). Economic growth and the development of telecommunications infrastructure in the G-20 countries: A panel-VAR approach. Telecommunications Policy, 38(7), 634–649. doi:10.1016/j.telpol.2014.03.001 
 26. Shatat, A. (2011). Empirical study in the security of electronic payment systems. International Journal of Computer Science Issues (IJCSI)8(4), 393.
 27. Siek, M., & Sutanto, A. (2019). Impact Analysis of Fintech on Banking Industry. In 2019 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech), 1, 356-361. IEEE.
 28. Todaro, M. P. (1997). Economic Development. Reading, Mass: Addison-Wesley.31 Aug 1998
 29. UNCITAD (1998). World Investment Report 1998. United Nations Conference on Trade and Development. Truy cập tại https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-1998.
 30. Vatanasakdakul, S., Tibben, W., & Cooper, J. (2004). What Prevent B2B e-commerce Adoption in Developing Countries? A Socio-Cultural Perspective, in 17th Bled e-commerce Conference eGlobal, Bled, Slovenia, 21–24, 1–15.
 31. Vu, K., Hanafizadeh, P., & Bohlin, E. (2020). ICT as a driver of economic growth: A survey of the literature and directions for future research. Telecommunications Policy44(2), 101922.
 32. WTO (2000). International trade statistis 2000.Truy cập https://www.wto.org/english/res_e/ statis_e/stats2000_e.pdf
 33. Wu, G. (2021). Research on the impact of Internet technology development on China’s industrial economic development. In Journal of Physics: Conference Series, 1802(2), 022056. IOP Publishing.
 34. Youssef, L. (2014). Globalisation and higher education: from within-border to cross-border. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning29(2), 100-115.
 35. Yue Wu (2014). The Impact of Internet Consumption on China’s Economic Development. Master programme in Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics, Lund University, Scania, Sweden.

 


The Relationship between B2C E-Commerce and Economic Growth in Vietnam

Abstract: The study explores economic growth from the perspective of the development of e-commerce from Business to Customer (B2C) by using the VAR model to assess the causal relationship between Economic Growth (GDP), number of online payment transactions by credit card and B2C e-commerce with a sample of 60 observations from the first quarter of 2006 to the fourth quarter of 2020. The study has identified the relationship between B2C e-commerce and Vietnam's economic growth is correlated two-way. Furthermore, an increase in economic growth shock is an event that have a large impact on the amount of online payment by credit card, and hence also an increase of B2C e-commerce. In this paper, the author provides recommendations for Vietnamese policymakers in order to have the appropriate macro policy orientations that can make good use of B2C e-commerce leverage to promote economic growth, thereby achieving the goal of sustainable economic development, stabilizing the socio-economic situation.  

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet