Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 129 | THÁNG 12/2016

Mô hình GARCH trong dự báo sự biến động của giá dầu thế giới

Nguyễn Ngọc Thạch, Lê Hoàng Anh

Tóm tắt: Bài nghiên cứu đã trình bày tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn (2011-2015) và 9 tháng năm 2016. Kết quả phân tích cho thấy kinh tế Việt Nam đã có những điểm khởi sắc ở năm 2015, nhưng có biểu hiện chậm lại ở năm 2016. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố tác động đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Kết quả chỉ ra rằng, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc vào yếu tố vốn, năng suất lao động mặc dù đã được cải thiện nhưng còn thấp so với các nước trong khu vực, các yếu tố vĩ mô chưa thật ổn định, nợ công cao. Vị thế của kinh tế Việt Nam trong các nước AEC đứng thứ 6 về GDP, thu hút 19% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ khu vực này nhưng Việt Nam nhập siêu trong khu vực ASEAN mỗi năm trên 5 tỷ USD. Phân tích cũng chỉ ra các cơ hội và thách thức cho Việt Nam khi gia nhập AEC. Từ cơ sở các phân tích, bài nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức để Việt Nam có thể hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế trong các năm tiếp theo.