Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 113 | THÁNG 8/2015

Chất lượng dự báo của các mô hình ước lượng giá trị rủi ro (VaR): Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Võ Hồng Đức, Huỳnh Long Phi

Tóm tắt: Kênh cho vay (bank lending channel) là một trong những kênh truyền dẫn quan trọng của chính sách tiền tệ (CSTT). Kênh cho vay truyền dẫn CSTT thông qua cung tín dụng trong mỗi ngân hàng và bị ảnh hưởng bởi thay đổi trong chính sách tiền tệ. Bên cạnh điều kiện về hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), điều hành của ngân hàng trung ương (NHTW) và các yếu tố thuộc về thị trường tài chính khác để kênh cho vay tồn tại, kênh cho vay bị ảnh hưởng bởi các nhóm yếu tố: yếu tố vĩ mô, yếu tố ngành và yếu tố vi mô liên quan đến từng NHTM. Bài viết này tổng hợp lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm nhằm tổng hợp và rút ra các yếu tố tác động đến kênh cho vay trong truyền dẫn CSTT.