Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 187 | THÁNG 10/2021

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Kim Phụng, Trần Nguyễn Kim Ngân

Tóm tắt: Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ (KNTN) đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) tại Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (NHCSXH) nhằm đề xuất một số khuyến nghị để hạn chế rủi ro trong chương trình cho vay này. Để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến KNTN của khách hàng, nhóm tác giả đã thu thập dữ liệu từ 400 hồ sơ vay vốn chương trình cho vay HSSV tại NHCSXH trong năm 2020. Từ dữ liệu có được, bài viết phân tích mối liên hệ giữa KNTN vay và các yếu tố liên quan thông qua mô hình hồi quy Binary Logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có bảy yếu tố ảnh hưởng đến KNTN của hộ vay vốn chương trình HSSV tại NHCSXH trên địa bàn TP.HCM là: (i) Giới tính; (ii) Trình độ; (iii) Quy mô; (iv) Thành viên các tổ chức Hội đoàn thể; (v) Lịch sử tín dụng, (vi) Ý thức tiết kiệm; và (vii) Nhu cầu vay vốn từ các tổ chức tín dụng khác.  

Tài liệu tham khảo:

 1. Anigbogu, T. U., Onugu, C. U., Onyeugbo, B. N., & Okoli, M. I. (2014). Determinants of loan repayment among cooperative farmers in Awka North LGA of Anambra State, Nigeria. European Scientific Journal10(22).
 2. Antwi, S., Mills, A. E. F. E., Mills, A. G., & Zhao, X. (2012). Risk factors of loan default payment in Ghana: a case study of Akuapem Rural Bank. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences2(4), 376-386.
 3. Angaine, F., & Waari, D. N. (2014). Factors influencing loan repayment in micro-finance institutions in Kenya. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)16(9), 66-72.
 4. Gupta, R. (2021). An empirical study of commerce students (undergraduate and postgraduate) for insurance industry in India. Asian Journal of Economics and Banking, 5(2).
 5. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, TP. Hồ Chí Minh.
 6. Kibrom, T. G. (2010). Determinants of successful loan repayment performance of private borrowers in Development Bank of Ethiopia North Region (Doctoral dissertation, Mekelle University).
 7. Kohansal, M. R., & Mansoori, H. (2009). Factors affecting on loan repayment performance of farmers in Khorasan-Razavi province of Iran. In Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, University of Hamburg (Vol, 26, 359-366).
 8. Masruki, R., Ibrahim, N., Osman, E., & Wahab, H. A. (2011). Financial performance of Malaysian founder Islamic banks versus conventional banks. Journal of Business and Policy Research6(2), 67-79.
 9. Mehmood, Y., Ahmad, M., & Anjum, M. B. (2012). Factors affecting delay in repayments of agricultural credit: a case study of district Kasur of Punjab Province. World Applied Sciences Journal17(4), 447-451.
 10. Nawai, N., & Shariff, M. N. M. (2012). Factors affecting repayment performance in microfinance programs in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences62, 806-811.
 11. Nguyễn Quốc Nghi (2012). Các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay đúng hạn của hộ gia đình ở khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học & đào tạo Ngân hàng, 120, 43-47.
 12. Nguyễn Thanh Tuấn (2015). Tín dụng đối với học sinh, sinh viên của NHCSXH tỉnh Nghệ An. Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế).
 13. Pasha, S. A. M., & Negese, T. (2014). Performance of loan repayment determinants in Ethiopian micro finance-An analysis. Eurasian Journal of Business and Economics7(13), 29-49.
 14. Phạm Văn Thông (2017). Cho vay học sinh, sinh viên tại NHCSXH thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Hành Chính Quốc Gia.
 15. Shen, H., & Ziderman, A. (2009). Student loans repayment and recovery: international comparisons. Higher education57(3), 315-333.
 16. Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498). Boston, MA: Pearson.
 17. Tasena, S. (2021). On subcopula estimation for discrete models. Asian Journal of Economics and Banking, 5(2).
 18. Trần Huy Hoàng & Nguyễn Mai Thu Uyên (2019). Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn vay của hộ nghèo tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tạp chí tài chính, kỳ 2 tháng 8/2019.
 19. Trần Thế Sao (2017). Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tạp chí Công Thương, số 2, tháng 02/2017.
 20. Trương Đông Lộc &Nguyễn Thanh Bình (2011). Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 64, 3-7.
 21. Woodhall, M. (2004). Student loans: potential, problems, and lessons from international experience. Journal of Higher Education in Africa/Revue de l'enseignement supérieur en Afrique, 37-51.


Factors Affecting Loan Repayment Capacity of Student Loan Program in the Vietnam Bank for Social Policies in Ho Chi Minh City

Abstract: This study analyzes the factors affecting loan repayment capacity of student loan program in the Vietnam Bank for Social Policies in Ho Chi Minh City (VBSP) to propose some recommendations to reduce risks for these loans. In order to find out the factors affecting the repayment capacity of customers, data were collected for 400 observations of VBSP program loan application for students in Ho Chi Minh City in 2020. Based on obtained data, the study analyzes the factors affecting the customer's ability to repay loans through the Binary Logistic regression model. The results show that there are seven independent variables affecting the ability to repay the student loan student program in the VBSP in Ho Chi Minh City: (i) gender; (ii) education; (iii) scale; (iv) members of unions; (v) credit history; (vi) sense of savings; and (vii) demand for loans from other credit institutions.  

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet