Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 187 | THÁNG 10/2021

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng kế toán quản trị trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tân Định

Dương Nguyễn Thanh Tâm, Phan Tú Uyên

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng kế toán quản trị (KTQT) trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, cụ thể là NHTM Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Tân Định. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 113 cán bộ nhân viên đang công tác tại Chi nhánh. Các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến đươc sử dụng trong nghiên cứu. Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết và thực hiện phân tích định lượng, kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy hệ thống thông tin kế toán, trình độ chuyện môn và sự quan tâm của ban lãnh đạo có mối quan hệ thuận chiều đến việc ứng dụng KTQT trong hoạt động tín dụng tại Vietcombank Chi nhánh Tân Định. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở để các nhà quản trị, ban lãnh đạo tại Chi nhánh Tân Định nói riêng và các chi nhánh NHTM khác nói chung đưa ra những quyết định và giải pháp phù hợp nhằm cải thiện việc ứng dụng KTQT trong hoạt động tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới.  

Tài liệu tham khảo:

 1. Abdel-Kader, M., & Luther, R. (2008). The impact of firm characteristics on management accounting practices: A UK-based empirical analysis. The British Accounting Review, 40(1), 2-27.
 2. Ahmad, K. (2012). The use of management accounting practices in Malaysia SMEs. PhD thesis. University of.
 3. Chandra, A., & Bagdi, N. (2021). Analysis of factor’s influencing the adoption of e-teaching methodology of learning by students: an empirical study amidst the present pandemic crisis. Asian Journal of Economics and Banking, 5(1).
 4. Cobb, I., Helliar, C., & Innes, J. (1995). Management accounting change in a bank. Management Accounting Research, 155-175.
 5. Đào Khánh Trí (2015). Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng kế toán quản trị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sĩ.
 6. Đào Thanh Bình & Nguyễn Thị Phương Dung (2021). Đánh giá trình độ phát triển kế toán quản trị của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 12 tháng 4/2021 (766).
 7. Dedunu, H. (2019). Management Accounting Practices in Srilanka: Investigation in Banking Sector. International Journal of Accounting Research .
 8. Đoàn Ngọc Phi Anh (2012). Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí Phát triển kinh tế, số 264.
 9. Erserim, A. (2012). The impacts of organizational culture, firm’s characteristics and external environment of firms on management accounting practices: an empirical research on industrial firms in Turkey. Procedia – Social and Behavioral Sciences , 372-376.
 10. Farzin, M., Sadeghi, M., Kharkeshi, F. Y., Ruholahpur, H., & Fattahi, M. (2021). Extending UTAUT2 in M-banking adoption and actual use behavior: does WOM communication matter? Asian Journal of Economics and Banking, 5(2).
 11. Garrison & ctg (2010)
 12. Gatandi, S. K. (2012). The relationship between strategic management accounting techniques usage and financial performance of commercial banks in Kenya. Master thesis.
 13. Gerbing, D., & Anderson, J. (1988). Structural equation modelling in practice: a review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.
 14. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall.
 15. Nguyễn Đình Thọ (2013). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính.
 16. Postolache, V. (2014). Role and Importance of Managerial Accounting into Banking Sector. Knowledge Horizons - Economics, 6(4), 57-62.
 17. Ray, H. E. (2010). Management Accounting (Second ed.). Asia Global.
 18. Rijal, S. (2006). Application of Management Control System in Nepalese Commercial Banks. Journal of Nepalese Business Studies, 3(1), 92-99.
 19. Trần Ngọc Hùng (2016). Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Luận án tiến sĩ.


Factors Affecting the Application of Management Accounting in Credit Activities at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Tan Dinh Branch

Abstract: This study aims to analyze the factors influencing the use of management accounting in credit activities at Vietnamese commercial banks, especially the Vietcombank, Tan Dinh branch. The data was collected from 113 employees working at Vietcombank, Tan Dinh branch. Descriptive statistics methods, Cronbach's Alpha test, exploratory factor analysis (EFA) and multivariate regression analysis were used in the study. On the basis of theoretical synthesis and quantitative analysis, the results show that accounting information system, qualification, and opinion of board of directors have positive effects on the application of management accounting in credit activities at Vietcombank, Tan Dinh branch. This research provides some policy implications to enhance the implementation of management accounting in credit business of banking industry in general and for the Board of Directors at Vietcombank, Tan Dinh branch and other branches in particular.

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet