Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 197 | THÁNG 8/2022

Các nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh bền vững của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Nguyễn Văn Hưởng, Trần Thị Tuyết Linh, Đỗ Hữu Hải

Tóm tắt: Kinh doanh bền vững (KDBV) là cách tốt nhất để xử lý tác động của môi trường. Thái độ nhận thức của chủ sở hữu - người quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở Việt Nam là một yếu tố quan trọng tác động đến KDBV của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu dựa trên ý định. Do đó, nghiên cứu này đã xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến KDBV. Tổng số 450 DNVVN ở Việt Nam đã được khảo sát. Phương pháp định lượng hồi quy tuyến tính đã được sử dụng để thực hiện nghiên cứu này, trong đó dữ liệu được thu thập trực tiếp và được sử dụng để phân tích dữ liệu trong nghiên cứu. Kết quả cho thấy các yếu tố thái độ, chuẩn mực đạo đức, nhận thức mong muốn, văn hóa doanh nghiệp (VHDN) ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến KDBV, trong khi yếu tố nhận thức chưa đóng một vai trò quan trọng. Do đó, việc phát triển đủ các năng lực để KDBV, thiết lập một thái độ, mong muốn tích cực hoặc thuận lợi dựa trên các chuẩn mực đạo đức và VHDN cần được nhấn mạnh trong việc thúc đẩy KDBV.  

Tài liệu tham khảo:

 1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
 2. Diochon, M., Gasse, Y., Menzies, T., & Garand, D. (2002). Attitudes and Entrepreneurial Action: Exploring the Link. Administrative Sciences Association of Canada, Manitoba, Canada.
 3. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, MA: Addison-Wesley.
 4. Fitzsimmons, J.R., & Douglas, E.J. (2011). Interaction between Feasibility and Desirability in the Formation of Entrepreneurial Intentions. Journal of Business Venturing, 26, 431-440.
 5. Graham, S. (2010). What is Sustainable Entrepreneurship? Retrieved June 8, 2011, from http://biznik.com/articles/what-is-sustainable- entrepreneurship.
 6. Guerrero, M., Rialp, J., & Urbano, D. (2008). The Impact of Desirability and Feasibility on Entrepreneurial Intentions: A Structural Equation Model. International Entrepreneurship Management Journal, 4(1), 35-40.
 7. Đỗ Hữu Hải (2019). Văn hóa doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
 8. Đỗ Hữu Hải (2018). Xác xuất thống kê và Phương pháp định lượng trong kinh tế, Nhà xuất bản Lao động.
 9. Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2013). Entrepreneurship (9th Ed). McGraw Hill: New York.
 10. Krueger, N. F. (2005). Sustainable Entrepreneurship: Broadening the Definition of Opportunity. 19th National Conference of United States Association for Small Business and Entrepreneurship (USASBE), California, USA.
 11. Majid, I. A., Kamaludin, M. H., Saad, M. S. M., & Aziz, N. A. (2012). Sustainability-driven Entrepreneurship: The Mediating Effect of Opportunity- based Management Structure on the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Environmental Sustainability Management of SMEs: A Conceptual Framework. European Journal of Business and Management, 4(13), 148-155.
 12. Majid, I. A., & Koe, W. L. (2012). Sustainable Entrepreneurship (SE): A Revised Model Based on Triple Bottom Line (TBL). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(6), 293-310.
 13. Meek, W. R., Pacheco, D. F., & York, J. G. (2010). The Impact of Social Norms on Entrepreneurial Action: Evidence from the Environmental Entrepreneurship Context. Journal of Business Venturing, 25(5), 493-509.
 14. Moorthy, M. K., Yakob, P., Chelliah, M. K., & Arokiasamy, L. (2012). Drivers for Malaysian SMEs to Go Green. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(9), 74-86.
 15. Omar, R., & Samuel, R. (2011). Environmental Management amongst Manufacturing Firms in Malaysia. 3rd International Symposium & Exhibition in Sustainable Energy & Environment, Melaka, Malaysia.
 16. Parrish, B. D. (2010). Sustainability-Driven Entrepreneurship: Principles of Organization Design. Journal of Business Venturing, 25(5), 510-523.
 17. Phan, P. H., Wong, P. K., & Wang, C. K. (2002). Antecedents to Entrepreneurship among University Students in Singapore: Beliefs, Attitudes and Background. Journal of Enterprising Culture, 10(2), 151-174.
 18. Schaltegger, S. & Wagner, T. (2008). Types of Sustainable Entrepreneurship and Conditions for Sustainability Innovation: From the Administration of a Technical Challenge to the Management of an Entrepreneurial Opportunity. In R. Wustenhagen, J. Hamschmidt, S. Sharma, & M. Starik (Eds.) Sustainable Innovation and Entrepreneurship (pp. 27-48). Glos: Edward-Elgar.
 19. Schick, H., Marxen, S., & Freimann, J. (2005). Sustainability in the Start-up Process. In M. Schaper (Ed.) Making Ecopreneurs: Developing Sustainable Entrepreneurship (pp. 108-121). Hampshire: Ashgate Publishing.
 20. Schlange, L. E. (2006). What Drives Sustainable Entrepreneurs? 3rd Applied Business and Entrepreneurship Association International (ABEAI) Conference, Kona, Hawaii.
 21. Segal, G., Borgia, D., & Schoenfeld, J. (2005). The Motivation to become an Entrepreneur. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11(1), 42-57.
 22. Shapero, A., & Sokol, L. (1982). The Social Dimensions of Entrepreneurship. In C.A. Kent, D.L. Sexton, & K.H. Vesper (Eds.) The Encyclopedia of Entrepreneurship (pp. 72-90). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 23. Tilley, F., & Young, W. (2009). Sustainability Entrepreneurs: Could They Be the True Wealth Generators of the Future? Green Management International, 55, 79-92.
 24. Tonglet, M., Philips, P. S., & Read, A. D. (2004). Using the Theory of Planned Behaviour to Investigate the Determinants of Recycling Behavior: A Case Study from Brixworth, UK. Resources, Conservation and Recycling, 41, 191-214.
 25. Van Gelderen, M., Brand, M., van Praag, M., Bodewes, W., Poutsma, E., & van Gils, A. (2008). Explaining Entrepreneurial Intentions by Means of the Theory of Planned Behavior. Career Development International, 13(6), 538-559.
 26. Vermeir, I., & Verbeke, W. (2008). Sustainable Food Consumption among Young Adults in Belgium: Theory of Planned Behavior and the Role of Confidence and Values. Ecological Economics, 64, 542 - 553.
 27. Wang, C. K., & Wong, P. K. (2004). Entrepreneurial Interest of University Students in Singapore. Technovation, 24, 163-172.


Factors Influencing Sustainable Business of SMEs in Vietnam

Abstract: Sustainable business is a possible way to handle environmental degradation. The SMEs owner-managers’ attitude positively is an important factor of sustainable business engagement. Unfortunately, there are scant intention-based studies. As such, this study examined the factors that influenced to sustainable business. A total of 450 SMEs were surveyed. The results revealed that Attitude factors, Ethic standard, desirability, Organizational culture positively and significantly influenced such Sustainable business while Perceive factor was not playing a significant role. Thus, developing sufficient sustainability business capabilities, establishing a positive, favorable, attitude and creating attractive base on Ethic standards, Organizational culture should be emphasized in promoting sustainable business.

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet